skip to Main Content
Herinrichting Admiraalsweg
Herinrichting Admiraalsweg

Herinrichting Admiraalsweg te Drunen

Aanleiding

Na een voor ons succesvolle aanbestedingsprocedure hebben wij, fa. Jan van den Boomen BV uit Liempde, van de gemeente Heusden de opdracht ontvangen om de werkzaamheden voor het project ‘Herinrichting Admiraalsweg te Drunen” te mogen uitvoeren.

Om de overlast voor u als bewoner zoveel mogelijk te beperken, wordt het gehele werk in meerdere kortere fases uitgevoerd.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • Opbreken verharding
  • Aanleggen regenwaterriool
  • Verrichten van benodigde grondwerk
  • Aanleggen van wadi’s
  • Bestratingswerkzaamheden
  • Asfalteringswerkzaamheden
  • Rooien van diverse groen/bomen
  • Aanbrengen nieuwe lichtmasten
  • Aanbrengen van nieuw straatmeubilair

Na afronding van onze werkzaamheden, zullen er door gemeente Heusden nieuwe bomen worden aangeplant.

Planning

De werkelijke start van het werk is op woensdag 07 juli a.s. We starten in de Admiraalsweg aan de zijde van de rotonde met de Beethovenlaan. Gedurende de resterende maanden van het jaar werken we zo richting de aansluiting met de Grotestraat.

Hieronder leest u per fase waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe lang ze gaan duren. Buiten deze genoemde fases waarin wordt gewerkt, zijn de woningen en bedrijven normaal bereikbaar. (Enige  hinder van werkverkeer kan er altijd ontstaan).

Fase 1: vanaf rotonde Beethovenlaan tot aan de kruising met de van Galenstraat

Fase 2: vanaf de kruising van Galenstraat tot en met de kruising De Ruyterstraat – Frans Halslaan

Fase 3: vanaf de kruising met De Ruyterstraat – Frans Halslaan tot en met kruising Piet Heinstraat

Fase 4: vanaf de kruising met de Piet Heinstraat tot en met kruising Rubenslaan

Fase 5: vanaf kruising Rubenslaan tot aan aansluiting met de Grotestraat

In de periode van 9 t/m 27 augustus zal er niet worden gewerkt i.v.m. bouwvakantie.

Uiteraard zijn bovenstaande perioden zo goed mogelijk weergegeven, maar deze zijn ook afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. Wij zullen u tijdens de uitvoeringsperiode met enige regelmaat op de hoogte houden over de voortgang en de actuele standen van het werk.

Wat betekent dit voor u?

De Admiraalsweg wordt gedurende de periode dat wij er werkzaam zijn, afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er komt een omleidingsroute voor doorgaand verkeer om de Admiraalsweg heen.

Voor de bewoners van de aanliggende woningen en woonerven komt er per fase een omleidingsroute (indien nodig). Per fase wordt omschreven waar de werkzaamheden plaatsvinden en hoe de bereikbaarheid van uw woning/straat is. Tijdens de gehele uitvoeringsperiode zult u soms meer, minder of zelfs helemaal geen hinder ondervinden van onze werkzaamheden en/of afsluitingen. Met uw medewerking zullen wij trachten de periodes van hinder zo kort mogelijk te houden.

Zodra de asfalt per fase is aangebracht is het werkvak direct weer normaal bruikbaar en berijdbaar. Echter er komt, later in het jaar, nog een hele korte periode van overlast i.v.m. het aanbrengen van een streetprint.  Informatie hierover volgt t.z.t.

Bereikbaarheid woningen

Als het werkvak in uw gedeelte van de straat aan de beurt is, is uw woning tijdelijk minder goed of niet bereikbaar met de auto. Wij verzoeken u dan om uw auto elders in de straat/wijk, maar niet in het werkvak, te parkeren. Houd daarbij wel de toegang tot het werkvak vrij voor werkverkeer en nood-/hulpdiensten.

Na opbreken van bestrating en aanleg van riolering wordt er een puinfundering aangebracht. Deze is echter niet geschikt om per auto uw woning te bereiken. Zodra de bestratingswerkzaamheden gereed zijn en het asfalt is aangebracht is het werkvak weer normaal berijdbaar.

Afval (gft en pmd)

Wij verzoeken u om uw afval, gft en pmd, op de ophaaldagen aan te bieden buiten het werkvak. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf uw container of pmd-zak buiten het werkvak te brengen, vraag het even aan onze mensen en die zullen u helpen.

Meer info en vragen

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onderstaande:

Uitvoerder Han van Ewijk
Mobiel nummer: 06 – 18 47 76 99
E-mailadres: han@vd-boomen.nl

Projectleider Ad van Rooij
Mobiel nummer: 06 – 22 51 63 65
E-mailadres: ad@vd-boomen.nl

Kantoor Jan van den Boomen BV  
Telefoonnummer: 0411 – 63 12 57
E-mailadres: info@vd-boomen.nl

Projectwebsite: Hierop kunt u ook de digitale projectinformatie, faseringstekeningen en tekeningen met verkeersmaatregelen inzien.

Back To Top