skip to Main Content

Certificaten

Ons bedrijf heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Om dit te waarborgen hebben wij verschillende certificaten behaald.

VCA**-Certificaat: 
Onze organisatie beschikt over het VCA**-Certificaat. Dit is een veiligheidskeurmerk dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en wordt beoordeeld door een externe instantie genaamd ‘VCA-audit’. Hiermee waarborgen we dat veilig werken een belangrijk speerpunt is binnen ons bedrijf. Ook worden zorgvuldig uitgewerkte plannen omtrent dit onderwerp structureel geïmplementeerd.

NEN-EN-ISO-9001:
Het NEN-EN-ISO-9001 certificaat stimuleert kwaliteit door constante verbetering van diensten en producten door innovatie. Dit brengt met zich mee dat kwaliteit zo goed mogelijk beheerst wordt en er ingespeeld wordt op kansen. Tot slot worden risico’s effectief gereduceerd. Tevens heeft onze organisatie een beleidsverklaring welke opvraagbaar is middels het contactformulier.

CO-2 Prestatieladder:
Inzicht hebben in de uitstoot van CO2 en deze zo veel mogelijk verlagen wordt steeds belangrijker. Hier houdt ons bedrijf dan ook rekening mee en is momenteel gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Het doel is om de CO2-uitstoot binnen drie jaar met vijf procent te reduceren, waardoor onze organisatie minder milieubelastend zal zijn. Dit resulteert in kostenbesparing.

BRL-7000 Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem:
Wij zijn in het bezit van het BRL-7000 Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Dit betekent dat wij ons houden aan de richtlijnen om de risico’s tijdens het saneringsproces te reduceren en wij ons medeverantwoordelijk houden voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering.

Erkenningsregeling Bosaannemers:
Voor kwaliteit in boswerk te garanderen zijn wij in het bezit van de ErBo certificaat. Hiermee garanderen wij aandacht voor het milieu en adequate zorg voor (kwetsbare) planten en dieren. Dit betekent ook dat we zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden met duidelijke afspraken.

Back To Top