skip to Main Content

CO2-prestatieladder

Ons bedrijf is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3.

Het is belangrijk dat wij als onderneming weten wat ons energieverbruik is en dat we kijken en werken aan maatregelen om de uitstoot van CO2 (energie) te verminderen. Dit heeft meerdere kanten. Om de totale CO2-uitstoot te beperken zullen we onze doelstellingen jaarlijks moeten herzien en aanpassen. Deze zullen in het uit te voeren beleid worden opgenomen.

Allereerst betekent dit dat ons bedrijf minder milieubelastend zal worden. Ten tweede heeft dit kostenbesparing als gevolg en ten derde is het bij het gunnen van bestekken (ook voor spoorwerken) een voordeel als we op een hoog niveau op de prestatieladder staan. Wij hebben ons energieverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot over de afgelopen jaren in kaart gebracht. Zie hiervoor onze CO2 footprint. Deze rapporten zijn nodig voor de CO2-prestatieladder. Eventuele richtlijnen hieromtrent kunt u nazien op www.skao.nl.

De directie heeft ten aanzien van de CO2 uitstoot het navolgende beleid vastgesteld:

Jan van den Boomen B.V. zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstof besparende machines om zodoende zowel binnen onze organisatie als ook voor onze klanten de uitstoot van CO2 te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk proberen te vermijden. De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven.

Om het beleid na te komen is het noodzakelijk dat:

 • We inzicht hebben in ons energieverbruik;
 • Onze organisatie beschikt over CO2-reductiedoelstellingen;
 • We zowel intern als extern communiceren over onze doelstellingen hierin;
 • Actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

De volgende documenten horen bij het behalen van de CO2-Prestatieladder:

 

   

   

   

   

   

  Meer informatie over de COprestatieladder kunt u vinden op https://www.skao.nl/.

  Back To Top