Water- en bodemsanering

De laatste decennia nemen saneringen een steeds prominentere aan de orde van de dag. Sinds 2008 zijn wij in het bezit van het BRL7000-certificaat protocol 7001 en 7004. Hiermee zijn wij als organisatie bevoegd om sanering in eigen beheer te mogen uitvoeren. 

Slagvaardig, klant- en probleemgericht speelt onze onderneming in op de huidige vraag. Hierbij wordt per verontreinigingssoort in relatie tot het (toekomstig) gebruik van de locatie, gezocht naar de meest geschikte saneringsmethode. Daarnaast wordt gestreefd naar hergebruik van de vrijkomende grondsoorten, dit zowel binnen als buiten de locatie. Zo proberen wij als organisatie de kosten laag te houden en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.

Projecten Water- en bodemsanering

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte en/of advies op maat. Wij helpen u graag verder!