Details

Keersop
2023 – 2024

Voor onze opdrachtgever, waterschap De Dommel voeren wij de werkzaamheden voor het beekherstelproject ‘Keersopperbeemden. Het betreft het gedeelte van de Keersop en het beekdal vanaf de Valentinuskapel bij Westerhoven tot de Loonderweg bij Dommelen.

Er komt een breed beekdal waarvoor plaatselijk ca. 25000 m3 nutiënrijke grond wordt afgegraven en uit het gebied afgevoerd. Hierdoor ontstaat een gebied waar water de ruimte krijgt waardoor wateroverlast voor de omliggende landbouw wordt voorkomen. In de aanwezige alluviale bossen worden diverse aanwezige sloten gedempt en aangepast.

Op een groot aantal plekken zal de Keersop haar natuurlijke loop terug krijgen. Door de aanleg van nieuwe meanders blijft het water langer in het gebied. Door gebruik te maken van GPS machinemodelen worden deze werkzaamheden met een grote nauwkeurigheid uitgevoerd. In totaal zorgen wij door de uitvoer van de werkzaamheden dat het gebied er ca. 25 hectare natuur bij krijgt.

Door gebruik te maken van ervaren medewerkers en de inzet van gespecialiseerd materieel is dit project binnen de door de opdrachtgever gewenste planning gerealiseerd. Het resultaat is een prachtig nieuw natuurgebied waarin weer volop ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe flora en fauna maar ook voor wandelaars en natuurliefhebbers.

25

extra natuur erbij

Top project? Geef ons dan een belletje