Details

Bergeijk
2023
Natuurontwikkeling

In de gemeente Bergeijk is in opdracht van Staatsbosbeheer een 18 hectare groot heideven gerealiseerd. Op de voormalige landbouw grond heeft een verlaging plaatsgevonden door deze te tussen de 30 – 50 cm te ontgraven.

Tevens is op een gedeelte van het terrein een verdieping van 1,00 m uitgevoerd waardoor een prachtig ven is ontstaan. Alle ontgravingen hebben plaatsgevonden door het inzetten van rupskranen welke uitgerust waren met een GPS-systeem. Hierdoor wordt een hoge nauwkeurigheid waardoor er tijdens en na het ontgraven geen werkzaamheden meer behoeven plaats te vinden welke de nieuwe ondergrond zouden verstoren. De vrijkomende grond is grotendeels lokaal afgezet waar deze gebruikt is om landbouwpercelen op te hogen. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd onder een zorgvuldig opgesteld flora en fauna werkprotocol.

Door de aanleg van dit project is er een gebied ontstaan waar overvloedig water tijdelijk kan worden opgevangen en vastgehouden. Inmiddels is de schrale ondergrond zich aan het ontwikkelen met een diversiteit aan vegetatie en een nieuw thuis voor diverse vogels en andere dieren. Zeker een bezoek waard.

Top project? Geef ons dan een belletje