Skip to main content

Nieuwe manier van mais zaaien

Naast (variabel) mais zaaien op GPS kan er door ons vanaf dit jaar (2021) ook Delta mais gezaaid worden met de Azurit 9 van Lemken. Kenmerken van deze zaaimachine zijn dat er twee verspringende subrijen gemaakt worden waardoor de ruimte per plant fors toeneemt. Elke maisplant kan zo meer water, voedingsstoffen en licht krijgen wat resulteert in een hogere opbrengst en voedingswaarden. Uit een studie is gebleken dat het aantal korrels per kolf en de korrelopbrengst met Delta mais zaaien hoger is in vergelijking met variabel mais zaaien.

Daarnaast legt deze maiszaaier ook rijpaden aan, maar dit zal geen belemmering opleveren voor het aantal planten. Ook voor brede banden zal het aantal planten gelijk blijven met wanneer er geen rijpad aangelegd zal worden.

Ruimte per plant neemt toe met 70%*

Aantal korrels per kolf neemt max. toe met 14%*

Korrelopbrengst neemt max. toe met 12%*

*Deze resultaten zijn gebleken uit een studie van de Universiteit van Turijn

Genoeg gepraat, laten we samen een project starten