skip to Main Content

Bouw- en woonrijp maken

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen is de bestemmingsplanprocedure en bebouwing uiteindelijk beeldbepalend. Hier besteedt ons bedrijf dan ook veel aandacht aan. Zeker zo belangrijk is de tussenliggende fase, de technische planuitwerking en realisatie van het project.

Tijdens het bouw- en woonrijp maken worden de technische voorzieningen zoals hoofdriool en tijdelijke en definitieve wegen aangelegd. Deze zijn essentieel voor het goed functioneren van een woonwijk of bedrijventerrein. Een goed ontworpen en aangelegde openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate de kwalitatieve beleving op zowel visueel als functioneel gebied. Ons werk vormt de ‘ruggengraat‘ van de locatie en fungeert als verbindende schakel tussen de veelal gedifferentieerde bebouwing.

Wij houden ons in de breedst mogelijke zin bezig met de inrichting van deze ruimten en de daadwerkelijke realisatie van dergelijke projecten. Opdrachten variëren van inrichting van gebakken straatklinkers, tot asfaltverharding. Bij ons kunt u voor terecht voor een compleet pakket.

Back To Top