skip to Main Content

Railinfra

Sinds enige jaren is ons bedrijf BTR-gecertificeerd (Branchegerichte Toelichting Railinfratechniek). Dit houdt in dat wij, aanvullend op onze VCA**-certificering, hebben voldaan aan aanvullende en verzwaarde eisen om werkzaamheden te kunnen verrichten binnen het “risicogebied” van het spoor.

Bovendien zijn alle werknemers en onderaannemers in het bezit van het certificaat Basisveiligheid en het certificaat Veilig werken aan het spoor. Doordat onze onderneming in het bezit is van dit certificaat en jarenlange ervaring heeft met projecten langs de spoorwegen door heel Nederland, worden wij dagelijks benaderd en ingeschakeld door diverse hoofdaannemers.

Voorbeelden van railinfrawerkzaamheden zijn onder andere reconstructies van complete overwegen, de bouw van Strailoverwegen, perronvernieuwingen of -aanpassingen, bovenbouwvernieuwingen, aanleg van drainagesystemen en de aanleg van schouwpaden.

De werkzaamheden aan de spoorwegen worden vaak in zogenaamde buitendienststellingen (nacht en/of weekenden) uitgevoerd om overlast voor de treinreizigers te beperken. Wij hebben uitvoerders die zich dagelijks bezighouden met de voorbereidingen, opnames en de uitvoering van deze projecten.

Back To Top