skip to Main Content

(Water-) Bodemsanering

In de afgelopen jaren is ons bedrijf binnen haar infrastructurele werken vaak door verschillende opdrachtgevers benaderd om ondergrondse lokale bodemverontreinigingen te verwijderen. Een aantal jaren geleden hebben we het besluit genomen om zelf het benodigde BRL7000-certificaat protocol 7001 te behalen.

Nu voeren wij saneringen met grote regelmaat in eigen beheer uit voor diverse opdrachtgevers. Slagvaardig, klant- en probleemgericht speelt onze onderneming in op de huidige vraag. Hierbij wordt per verontreinigingssoort in relatie tot het (toekomstig) gebruik van de locatie gezocht naar de meest geschikte saneringsmethode. Daarnaast wordt gestreefd naar hergebruik van de materialen zowel binnen als buiten de locatie. Zo houdt onze organisatie de saneringskosten zo laag mogelijk.

Back To Top