skip to Main Content

Water- en Natuurbouw

Sinds vele jaren zijn wij in opdracht van diverse waterschappen bezig met het onderhoud van allerlei waterwegen binnen de regio. Tijdens dit onderhoud verzorgt ons bedrijf vaak de vervanging van duikers, opschoning van watergangen en sloten, het vrijmaken van schouwpaden en meer.

Doordat we een gewaardeerde partner zijn wordt onze organisatie naast onderhoudswerkzaamheden vaak benaderd voor het uitvoeren van waterbouwkundige werkzaamheden zoals het plaatsen van stuwen, hoogwatervoorzieningen en damwandconstructies.

Ook hebben we in het verleden zeer specifieke projecten uitgevoerd zoals een in het werk gestorte vispassage, vuilveegplaatsen, debietmeetpunt en een kano tracé.

De afgelopen jaren heeft ons team aangetoond een meedenkend partner te zijn, die specifieke oplossingen kan aanbieden met betrekking tot oeververstevigingen en het uitbaggeren van watergangen.

Back To Top